Съболезнования, това е Das Man!

.….….…Das Man или човекът-маса – това е онзи, който е като всички други. Онзи който говори за нещата, както „се говори“ за тях, чете книги, които „се четат“ от другите, мисли за нещата така, както „се мисли“ за тях.
.….….…Das Man е онзи, чийто речник е съставен от клишета и празни приказки. Онзи, който не напуска баналното. Das Man e повърхностен и с удоволствие се плъзга по повърхността. Често е хронично депресиран, а може би дори и невротизиран, от някакво важно отсъствие, което изпитването на удоволствие не може да му осигури. Чети повече