Ръцете

Замяната на реалното с неговите наподобяващи знаци , много тънко подрива смисъла, заблуждава големи маси хора, които не долавят, че зад привидните борби за ценности, се крият вълчи, политически апетити. Въвличат хората в една политическаПРОФИЛ драматургия, която не е тяхна, маскират несъщественото в съществено, и докато хората се усетят, политиците утоляват апетитите си за власт. В този тридесетгодишен, спазматичен сюжет на прехода, много надежди бяха погребани, много съдби прекършени и много активи бяха ограбени. Червените фамилии, притежаващи инструментите на властта, заграбиха активи на банки, предприятия и задгранични дружества. Хората живяха залутани и объркани под натиска на необходимостта, унизени като жертви на необходимостта. Много от тях бяха чисти и трудолюбиви хора, вадещи си хляба с труд и постоянство. Тъжното е, че по време на прехода бяха във възраст, когато не можеха вече да поемат рисковете на предприемачеството, нямаха нито опита, нито познанието да го сторят. А тези неща не се учат и усвоят от днес за утре. Всъщност голямата болка и срив на тези хора, идваше от онази душевна настройка, която Сократ нарича „тимос”, и която се обяснява с нуждата на човека да бъде зачитан от другите хора. Всеки човек изпитва силно желание да бъде оценяван не само като човешко същество, но и да бъдат оценени резултатите от неговата дейност. Все едно дали преподават в Харвард, дали си вадят хляба като правят камини, аквариуми или ремонтират покриви. Този тип хора не се интересуваха от артикулирани идеологии, нито от доктрини. Те се опираха единствено на ръцете си. не членуваха в партии и организации, не ходеха по манифестации, не ползваха привилегии или облаги. Това бяха единствените здрави, български прешлени, в общо взето превития гръбнак на масата подлизурковци, готови да лъскат обувките на червените величия. Те изграждаха живота си със собствените си ръце, въпреки блатната система на комунизма . В един свободен свят, тези люде щяха да бъдат оценени, добре заплатени, заможни и успешни, заради трудолюбието, опита, майсторлъка и оригиналните си идеи. За мен именно тези хора са едни от жертвите на прехода. Те не бяха революционери, но бяха чисти и работливи хора. Живееха с думите на Апостол Павел , който казва в „Деяния на Апостолите” : „ За моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха единствено тия мои две ръце.”