ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ

Когато напуснете едно отношения,
т.е. престанете да вземате участие, Вие може би продължавате да сте в него физически. Въпреки това отношението умира от липса на Вашето присъствие. Ще познаете, че сте престанали да участвате по това, че отношението ще стане извънредно драматично поради опитите на другия да Ви върне към участие. Чети повече

ТОКАТА И ФУГА НА РАЗДЯЛАТА

Тръгни без посока
по някой от дългите
пътища…
Иван Пейчев

Не съществува нищо общо и единно, което да може да послужи за основа на една философия на раздялата. В пространствата на интимното, тя е пуснала дълбоки корени някъде между завръщащото се великолепие на спомена и вечния страх от самотата и смъртта. Скритият свят, който носим в себе си, е завързан с веригите на предишната и настоящата ни чувствителност. Ако успеем да изживеем този живот на отделни части, без никаква връзка помежду си, бихме ли могли да очертаем собствения си образ, изчистен от минали преживявания. Съвсем ясно е, че не можем да изживеем втори път отминалото време. За нас то се превръща в едно абстрактно време, където съществата свързани с нашия личен живот, сякаш нямат никакво въздействие върху сегашната ни съдба. Чети повече