HOMO PERDUTO (загубения човек) І – Приказките

Когато човек отвори една книга или дори случаен текст, той подсъзнателно търси някакъв отговор. Не че има някаква предварителна идея, която трябва да бъде оборена или потвърдена. Не. Той просто търси и се оглежда за подкрепа, идваща от някакви външни правила и етични закони, които да го изведат от дълбоко скритата му безпомощност. Затова и децата четат приказки, защото те ще им спестят усилията да достигнат сами до етичния избор. Разбира се приказките ще ги направят още по-безпомощни, защото там се проповядват идеали, които никога не могат да бъдат осъществени. Чети повече