За любовта

„Първата стъпка към сполучливото разрешаване на всяка задача е нейното съзнателно и вярно поставяне; но задачата на любовта никога не е била съзнателно поставяна и поради това никога не е решавана както следва.“
Към тези слова на Вл. Соловьов е нужно да се внесе поправка: задачата на любовта не само, че не е поставена правилно, тя въобще не е била поставяна, не се поставя и понастоящем; към любовта се отнасят не като към задача, а като към определен факт, състояние (нормално за едни, болезнено за други), което човек преживява, без да бъде обвързан към него… още повече че това състояние е временно. Чети повече