ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Действителността е това, което е, и не е това, което не е. Тя е пълна и завършена в себе си и не се интересува дали я забелязвате или не. Действителността е сбор от непроменими закони, които управляват вселената. Земното притегляне е действителност. Напечатаната страница пред Вас е действителност. Отношенията, които имате точно в сегашния момент от живота си, са действителност. Всичко това са проявления на основния закон, който управлява света: КОЕТО Е, Е. КОЕТО НЕ Е, НЕ Е. Чети повече