ШАМПИОНЪТ НА САМОТНАТА СВОБОДА

Личност прометеева, трудна за класифициране, особено популярна през 20-те и 30-те години на ХХ век, Херман Кайзерлинг (1880-1946 г.), балто-германският аристократ, създателят на Дармщадската школа, е все още непознат и неразбран в днешна Европа, а у нас не е и превеждан. Чети повече

Из “В защита на безделничеството”

Безделникът е един от най-дейните хора.
В първа сцена на второ действие на “Сарданапал” лорд Байрон кара Белезес да каже следното: “Леността (sloth) е най-прищевното от всички неща и изминава в начинанията си повече левги, отколкото генералите в своите походи, когато се опитват да надхитрят врага.”
Какво ли не му хрумва на ленивеца, когато рече да си убива времето?
Има дейности, които не са всъщност нищо друго освен особен вид леност, мързел. Мнозина от тези, които се поддават на пътешественическата страст, го правят, защото бягат от всяко конкретно място: те не могат да спрат никъде. Не ги привлича мястото, към което са се запътили, а ги отблъсква мястото, което напускат. Чети повече