ИЗ „АПОТЕОЗ НА БЕЗПОЧВЕНОСТТА

*****В рая е разрешено всичко освен любознателност – дори труда, макар там той да не е задължителен, тъй като е предназначен всъщност за изгонените от рая.
*****Философията трябва да изостави опитите да издири вечните истини. Нейната задача е да научи човека да живее в неизвестността.
*****Науката е полезна – по това спор няма, но истина у нея няма и никога няма да има. Чети повече