Кой съм аз все пак?

Аз име ли съм, професия ли съм, ценностна система, чувства, образование, знание,…? Всичките тези неща стигат ли, за да се опиша? Не, но имам нужда да ги призная и да ги изследвам, за да почувствам, че пълноценно съществувам. Това, което мога с ръка на сърцето да опиша като страстната задача на цял един живот.
„Вече не знам как се казвам“ е фразата, която често чуваме. Този израз е станал модерен и верен спътник на интензивния стрес, голямата умора, дълбоките съмнения, без да говорим за второстепенните последици от прекаляването с разни видове субстанции. Чети повече