Писателят Елиас Канети за нещата, които човек не казва никому

Елиас Канети и неговите спонтанни хрумвания в „Провинцията на човека”

На 14 август 1994 г. е починал Елиас Канети, един от най-значимите европейски писатели и интелектуалци. Представяме размисли на роденият през 1905 г. в Русе Елиас Канети, наричани от него „записки – спонтанни и противоречиви. Те съдържат хрумвания, родени понякога от непоносимо напрежение, но често пъти с голяма лекота.” Според Елиас Канети „съществуват неща, които човек не може да каже никому, дори на най-близкия си, защото се срамува от тях. Не е хубаво, ако изобщо не се споделят, не е хубаво, ако потънат в забрава.” Ето някои от тези спонтанни и противоречиви хрумвания: Чети повече