ОТВЪД ХЪЛМОВЕТЕ

Питаш ме, дали си струва да се надяваме на бъдещето! В този въпрос се съдържа цялата ти любов към живота, мълчаливия ти стремеж към всичко, което може да ти убегне, усещането че той – животът, просто те подминава. Човек живее с представи. Те му помагат във върховното усилие да заобиколи реалността и да погледне към онова „утре“, което трябва да се случи. В същото време продължава да извършва движения, наложени от съществуването. Изкачва стъпалата до работното място, прави това или онова, докато затвори кръга на един отлитащ ден, който сякаш не е изпълнил смисъла си. Усещането за безсмислие го връхлита още след първите две стъпала. Чети повече

„Световноисторически размишления” – Якоб Кристоф Буркхарт

Якоб Буркхарт (1818 – 1897) е виден швейцарски историк на културата и изкуството. Ницше, колега професор на Буркхарт в Базелския университет го нарича „нашият голям, най-голям учител”. Предлагаме фрагменти от сравнително непознатите в България „Световноисторически размишления” , цикъл лекции за универсална оценка и безпристрастно изследване на историята: Чети повече