РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ ВЕЧНОСТ

Много хора намират голямата си любов и после я губят поради какви ли не причини. Това преживяване често е болезнено и води до душевни кризи. Някои дори стигат до самоубийство или убийство, а всички смятат, че сигурно са обичали до крайност, щом са посегнали на своя или чуждия живот поради загубата на любимото същество.
Между естествените и патологичните последици от нещастната любов съществува граница. Чети повече