ПРОМЕНЯНЕ НА „АЗ СЪМ” В „АЗ ИМАМ”

Най-основната грешка, която хората правят в живота си е, че погрешно идентифицират себе си като „нещата” в своя живот, например като дрехи, кола, къща, съпруга, тяло и всички други „неща” в живота. Процесът на погрешно идентифициране започва в люлката, когато човек забелязва, че в обкръжението му изглежда има импулси. В продължение на години след това той си мисли нещо от рода: „Аз съм тези импулси” и изпитва неудържим порив да действа като тези импулси. Това довежда детето до конфликт с останалите и го принуждава да види, че не е импулси, а по-скоро че има импулси. Това познание е абсолютно съществена предпоставка за развитието на следващия стадий: отношението. Първото отношение е това с най-хранещата личност в обкръжението. Храната, получавана чрез това отношение, е абсолютно необходима за самия живот и детето започва да гледа на себе си като на „Аз съм това отношение”, дори още преди „Аз съм импулс” да е напълно трансформирано в „Аз имам импулс.” Когато отношението узрее до отделяне и индивидуализиране, човек разбира, че не е отношение, а че има отношение. Преди трансформацията на „Аз съм” в „Аз имам” отношението на човека към другите и към обкръжението е белязано с определена себичност.
Следващата степен е семейството и отново се състои промяна на „Аз съм семейство“ в „Аз имам семейство”, което представлява трансформация на отношението ни към семейството като към „нещо”, предназначено да ни служи, в отношение към една същност (или единица), предлагаща ни удобна възможност сами да служим. Същият процес се извършва и с организациите и сега ще Ви кажа нещо, което може би трудно ще вместите в преживяването си. Е добре, когато станем по-възрастни, става ясно, че не сме телата си, а че имаме тела, че не сме светът, а че имаме свят, и че не сме вселената, а по-скоро имаме вселена. Някой, който е израсъл от „Аз съм импулс” до прозрението, че има вселена, е готов да се възползва от удобния случай да се откаже от всичко това и да живее и да умре в екстаз.
Малко от нас извършват докрай промяната на „Аз съм” в „Аз имам” и по тази причина на много от нас се предоставя възможност да се върнат назад и да започнат отначало с цел постигане на пълнота и завършеност. Много е възможно тъкмо сега да се завръщате към началото, към „Аз съм импулси”, и да действате според тези импулси, дори ако вече сте постигнали майсторство в някои от по-късните фази. Не се притеснявайте, защото редът на тези лекции не е твърдо установен. Урокът е едно цяло и е само илюзия, че идва на порции. Променянето на „Аз съм” в „Аз имам” е променяне на това да сте съдържанието на живота си в това да сте Контекстът на своя живот; при това става въпрос за майсторство, онзи вид майсторство, който осигурява пълно удовлетворение при каквито и да било обстоятелства; това е „вътрешният мир, надхвърлящ всяко разбиране”, който Ви позволява както да водите значителен живот, така и да умрете в пълно удовлетворение.

Вашият коментар