СЪЗДАВАНЕ НА КОНТЕКСТ

Контекстът е онова състояние в Аз-а, в което могат да живеят всички Ваши позиции. Той прави директното преживяване отново достъпно за Вас като приема обратно (реабсорбира) всичко онова, от което сте се отрекли в живота.
Във всекидневния ход на събитията, когато Вашият разсъдък постепенно старее, той избира определени позиции, по които да е прав. Този процес задължително Ви принуждава да отречете значителна част от своето непосредствено преживяване на живота, а именно онези части, които сте обявили за неправи на основата на позициите си.
Създаването на контекст е обръщане на този процес. Вие можете да откриете контекст само ако разберете, че Вашите позиции не са нищо повече от позиции. Докато смятате, че те са истината, Вие никога няма да можете да откриете или да създадете отново своя собствен контекст. Вие сте роден с контекст като подарък. Оттогава насам почти всички Ваши усилия са били насочени към изграждането на един разсъдъчен затвор чрез непрестанно застъпване на позиции. В отношенията Ви тези позиции механически създават противоположни позиции у другите. Така Вие съвсем точно можете да установите кога сте реактивирали някоя своя позиция: хората около Вас започват да застъпват позиции и да Ви се противопоставят. Ако отношенията Ви не протичат гладко, в основата на проблемите винаги ще можете да откриете реактивирани позиции. Докато не разберете това, Вие ще седите в затвора на своя разсъдък.
В рамките на разсъдъка си Вие от време на време ще забелязвате конфликти и страдания. Вижте, Вашият разсъдък заема позиции, които противоречат една на друга. Докато се идентифицирате с него, Вие ще преживявате Себе си като страдащо същество, т.е. съществото, стоящо в конфликт. След като отделите идентичността си от разсъдъка ще имате преживяването, че в близкото Ви обкръжение страданието продължава в някаква форма, но това ще бъде вече някак без значение. Преживяването, че страданието на разсъдъка Ви е без значение, е интересно място за пребиваване. Има много просветлени хора, които живеят там и са убедени, че няма какво повече да се направи. Някакси би трябвало Бог да е пожелал да бъде така. Това си е „карма”. Аз искам да знаете, че не е задължително да бъде така. Да изчистите страданието напълно означава да създадете отново контекст вътре в Себе си. Това се постига като първо осъзнаете своите позиции и след това продължите да ги носите като позиции, вместо като истина. Така един контекст е структура, способна да съдържа всички позиции, включително и онези, които противоречат на контекста. Последните са всъщност позициите, за които е най-важно да бъдат включени. Без тях Вие имате не контекст, а само нова позиция.
Ако искате да преживеете себе си като причината на всички контексти, Вие ще трябва да се заемете с всички по-малки контексти. С други думи Вие няма да преживеете Себе си като създател на своя свят преди да сте реконтекстирали цялото си преживяване. Когато се занимавате с всички свои по-малки контексти, Вие ще можете да откриете истината, че когато намерите себе си, Вие сте Контекстът, от който текат всички контексти.

Вашият коментар