ТАМ, КЪДЕТО Е ХАОСЪТ

Когато стане дума за просветление почти всеки път изплува една илюзия. Тя сенарича „лесният изход”. Просветлението изглежда като лесен изход. Изглежда така, сякаш можем да напуснем хаоса, в който се намира света, и да се устремим към космическо просветление. При това можем да изоставим семейството и приятелите си, които уж не разбират тая работа, и да ги зарежем в хаоса, който сме създали с тяхна помощ. Тогава изглежда, че хаосът е зад нас, „в миналото”, или „по-рано с ония”. Когато се опитате да живеете с това, ще трябва да се сблъскате с парадоксалната двойственост съвършенство/хаос, която всъщност е субстанцията на просветлението. От една страна светът е съвършен. Това съвършенство включва и страданието, продължаващо с толкова голяма интензивност. То включва и факта, че страданието се предизвиква по самоиндукция от самото човечество и че изглежда така, сякаш едни хора причиняват страдание на други хора. Вселената изпълнява съвършен танц. От друга страна сме в ужасен хаос и трябва да направим нещо. Ако се стремите към истинско просветление, Вие трябва да съдържате тази двойственост, без да изпадате в която и да е от крайностите й. В едно и също време трябва да Ви е ясно, че светът е съвършен и че сме в огромен хаос. Ако се хванете за представата, че светът е съвършен, няма да можете да дадете никакъв принос за преодоляване на хаоса. Тогава бихме Ви нарекли нарцистичен, но не и просветлен. Ако пък решите, че е хаос, Вие ще станете следствие от него, ще станете част от хаоса. Щом сте хаосът, не ще можете да упражнявате силно влияние за неговото преодоляване. Страданието ще бъде Ваше занимание до края на живота Ви.
Значи когато се стремите към космическо просветление, привидно изглежда така, сякаш оставяте хаоса зад себе си, обаче постоянно откривате, че той е точно пред Вас. Много лошо. Вие можете да бъдете просветлен само ако конфронтирате хаоса. Ако сте постоянен в това отношение ще разберете, че Вие сте създали хаоса, този хаос, за който Вашето възприятие и Вашият разсъдък Ви казват, че съществува. Създали сте го посредством това, което сте направили и това, което не сте направили. И не можете да обвинявате никой друг. Ако обвинявате някого, Вие ставате част от хаоса и нямате никакъв шанс да го промените. Воалът на страданието става прекалено тежък, а Вие – прекалено малък. В крайна сметка ставате част от хаоса и просто страдате. Ето защо когато бъдете просветлен, Вие нито сте хаосът, нито пък той е зад Вас, по-скоро Вие сте го създали и той лежи точно пред Вас. Това състояние Ви дава възможност да се заловите за работа и да го промените. Можете да го преработвате, преоформяте или да отворите ново пространство за света, за да може той да функционира по един съвсем действителен начин.
Когато бъдете просветлен, вие откривате себе си като контекст за благополучие, или благосъстояние (well-being). Можете да откриете себе си като този контекст само защото сам по себе си сте „благо същество” (a well-Being). Така просветлението е реконтекстиране на Вашето преживяване на живота по такъв начин, че това, което преди просветлението е било страдащ хаос, след просветлението става обогатяващо преживяване и фактически огромна възможност да изразите Себе си. Когато това настъпи, Вие действително сте „благо същество”, а едно благо същество е могъщо.
Обаче не е достатъчно да откриете себе си като контекст за благополучие. Трябва да преработите и съдържанието на живота. Вие можете да направите това само изхождайки от контекст за благополучие. Ако изхождате от който и да е друг контекст, няма да имате достатъчно сила. Така това, което преди просветлението е било процес, обусловен от съдържанието, след това става процес, обусловен от Контекста. Съдържанието на Вашия живот си намира майстора: Контекст. Преди това събитие Вие сте само следствие от съдържанието на живота. Дразнител-реакция-дразнител-реакция-дразнител-реакция- … Всяка реакция е нов дразнител, предизвикващ друга реакция, така че всъщност се получава реакция-реакция-реакция-реакция… Когато откриете себе си като контекста на живота, Вие сте в състояние да прекъснете тази верига във всяка точка, която изберете. В избран от Вас момент от времето можете да създавате всеки избран от Вас вид контекст. Можете също да предизвиквате изчезването на който и да е контекст когато си пожелаете. Когато осъществите контекста за благополучие, Вие имате силата да променяте съдържанието на живота както си поискате. Можете да поемете отговорност за хаоса, в който се намира света, без да жертвате душевното си здраве. Това става за Вас удобен случай (който е ни повече, ни по-малко от трансформирано бреме). Сега хаосът е точно пред Вас и Вие не бихте желали да бъде другаде. Там е неговото съвършено местоположение. Хаосът е съвършен, особено на границата със замрачения свят.

Вашият коментар