УЧИТЕЛ

Целта на тази глава е да Ви предостави удобен случай да се освободите от своите преценки за себе си и другите по отношение на това да имате учител. В нашия свят е съвсем в реда на нещата да имате доктор, зъболекар или бакалин, но ще бъде по-добре да изоставите идеята да имате учител, иначе хората ще започнат да си мислят, че нещо с Вас не е наред. Дори по-лошо, Вие ще започнете да си мислите, че не сте съвсем наред.
Моето собствено наблюдение е, че качеството на моя живот нараства право пропорционално на числото на учителите и учителките, които допускам в живота си. Знам, че това е валидно и за други хора. Защо тогава се смята за табу да имате учител? Нека Ви кажа истината: в света съществува едно съзаклятие. Съзаклятието (за което, разбира се, малко хора биха били в състояние да говорят), е да се снизяват нещата. Искам да кажа, целта на тази конспирация е да се държи преживяването на живота на едно сравнително ниско ниво. Смисълът на това е винаги да има нещо, до което да можете да се издигнете. Човешките същества не знаят истината, че личният хоризонт е безграничен. Затова те се страхуват да не би да достигнат „края” на преживяването. Ето защо, ако имате учител, хората ще Ви изкарват неправ, понеже участват в това гигантско несъзнателно съзаклятие.
Чакайте! Никой не може да Ви изкара неправ без Вашето сътрудничество. Ако сте готов да бъдете достатъчно голям да не сътрудничите, изкарвайки себе си неправ, Вие ще можете да започнете да допускате учители в живота си. Всъщност Вие вече сте достатъчно голям за това и доказателството е, че четете тази книга. Благодаря Ви, че ми разрешавате да бъда Ваш учител. Това разширява моето преживяване на живота и ми дава увереността, че животът ми си струва да бъде живян. Нека Ви кажа: да имате учител Ви прави по-жизнен. Няма граница, до която бихте могли да подобрите качеството на своя живот. Пространството в живота Ви не трябва да бъде по-тясно, а по-широко, за да можете да поемете в него учители, особено ако става въпрос за големи учители. Ако другите Ви критикуват за това, пространството в живота Ви трябва да бъде голямо, не малко, за да обхване и тяхната критика. Това Ви предлага удобен случай да бъдете просветлен по отношение на това да имате учител (или учителка).

Коментарите са забранени.