ВОЙНА

Войни има откакто се помни светът. Като че ли войната е естественото състояние на тази планета и сякаш няма начин да бъде предотвратена. Големи войни, малки войни, средни войни, всякакви, освен: никакви войни. Неизбежността на войната е голяма трагедия на човешката природа. Това, че все още има войни, е заслуга на политиците. Освен това всеки знае, че на тази планета няма достатъчно богатства и че за да оцелеем, безсъмнено ще трябва да воюваме и т.н., и т.н.
Това, което прочетохте, е истинската причина за войните. Не самите гореспоменати убеждения, а фактът, че те се смятат за истина. Ето ги пак нашите стари познати – убежденията. Докато „няма начин” войните да бъдат приключени, във вселената няма да има пространство за тяхното приключване като начинание, лежащо в обсега на човешките възможности. (Впрочем това е валидно и за кавгите и споровете на лично равнище.) Вижте, войната е продукт на разсъдъка. Само изглежда, че е продукт на генерали и оръдия. Войната е идеалната обстановка за непросветления разсъдък, понеже той вирее като смята себе си за прав, а другите за неправи, и неговата първа грижа е оцеляването (освен в случаите по време на война, в които той понякога предпочита да излезе прав, вместо да оцелее). Войната е едно гигантско не-даване-на-право на обществено равнище. Просветление на равнището на света ще сложи край на войните. Нищо друго.
Освен непросветления разсъдък, до възникване на война води и предпоставката за недостига. Тази теория твърди, че в света няма „достатъчно” и че за наличното трябва да се борим. И ние започваме да се караме за храна, земя, пари, нефт и пр. Предпоставката за недостига става съвсем явна при „правителствата”. Целта на правителствата в този свят е да ни защитават едни от други на нивата на нации, организации и индивидууми. Тази „защита” произхожда от теорията за недостига в смисъл, че аз мога да получа своя дял само за сметка на Вашия. Това значи: за да спечели един, трябва друг да загуби. В рамките на предпоставките за недостиг не е възможно всички да спечелят. Някой трябва да загуби. (Това обяснява също и криминалния начин на поведение.)
По-нататъшното съществуване на войни, престъпност и гладна смърт би било сериозно застрашено, ако действително знаехме истината за достатъчното количество. Само един просветлен свят би достигнал до това състояние. Искам да Ви припомня, че съществува светът, който никога не ще можете да познавате, а също и Вашият свят, единственият, който можете да познавате. Светът няма да започне да изглежда просветлен, преди да бъде просветлен Вашият свят. Зная, на Вас като индивидууми, войната Ви изглежда гигантска. И бих желал да знаете, че сте по-голям, отколкото вярвате, че сте, и че Вашият живот може да бъде значителен.
Използвах войната, за да Ви посоча още веднъж Вашата отговорност за света, който е Вашият свят. Войната не е нещо, което става „там някъде”. Ако тя става някъде, това някъде е нашето пространство. При тези обстоятелства ние сме безкрайно много по-малки, отколкото бихме могли да бъдем. Ние никога няма да узнаем истинския потенциал на живота, преди да сме създали контекст, в който войната постепенно да се разтвори в нищото. Докато се унищожаваме взаимно, ние ще продължаваме да бъдем малки. И ще продължаваме да се унищожаваме, докато сме малки. Винаги е имало удобни случаи за приключване на войните – ние просто не сме поемали отговорността за това. Винаги сме се скривали зад едно малко убеждение, гласящо: „Е, моят живот и без това е малък и незначителен.” Докато изхождаме от предпоставката, че войната е неизбежна, ние няма да можем да поемем отговорността за нейното изчезване. Това е валидно по същия начин и за робството.
Безполезно е да се чувствате виновен. Ако се чувствате виновен, ще се случи следното: войните ще продължават и Вие ще се чувствате виновен. Да сте изпълнен с надежда или безнадеждност също няма смисъл. Това, което върши работа, е същото, което върши работа и в личния Ви живот: да поемете отговорност. Войната се създава от идеи. Ние сме изворът на идеите. Можете ли да си представите как би изглеждал светът, ако престанем да се изкарваме едни други неправи на нивото на планетата?

Коментарите са забранени.