ОТНОШЕНИЯ

Отношение е това, без което не можете да имате преживяването, че съществувате.
Главното в живота е откриването на собствения Аз. Всички игри, които устройвате в живота си, кръжат около неговото намиране и преживяване. Дори играта на оцеляване е построена така, че да можете да останете тук и да преживеете Себе си. Едно нещо трябва да се знае: Аз-ът може да бъде преживян само в отношения. Те могат да бъдат отношения с камъни, животни, дървета или елементи. Тук обаче ще говорим за отношенията с други хора, защото те са главният извор на преживяването на Аз-а.
Нека заедно направим едно въображаемо пътешествие. То започва в Нищото, което, както знаете, се намира никъде. Въпреки че ще бъда Ваш спътник, в действителност ще пътувате сам. Вие ще дойдете от нищото и ще влезете в един свят без живи същества, ще липсват дори растения. Ще приемете жива форма, доста подобна на Вашата сегашна, но ще бъдете съвсем сам. След като Ви въведа в този свят без живот, ще Ви напусна и Вие ще забравите кой Ви е довел. Дори няма да си спомняте някога да сте били заедно с някого. Сега спокойно се облегнете и преживейте какъв е животът на тази планета.
Ако сте много внимателен, ще забележите, че на тази изоставена планета нямате никаква представа, че съществувате. Няма абсолютно никой и нищо, което да потвърди Вашето съществуване или поне да Ви каже, че сте тук. В това състояние прекарвате целия си живот. Отделните части на Вашето тяло Ви изглеждат толкова лишени от смисъл, колкото и камъните около Вас. Половото Ви желание е пълна загадка. Нямате никакво понятие какво е зрение, въпреки че очите Ви виждат някои неща. Малкото шумове, които чувате, Ви объркват. Нямате представа за смисъла на нещата, които притежавате. Ако имахте език, на който да мислите (Вие нямате), бихте си мислили, че животът не си струва да бъде живян. Но Вие дори не знаете, че живеете, затова никога не Ви идва такава мисъл. В течение на годините Вашето тяло се променя и накрая умирате, без да знаете, че сте живели. Единствените Ви отношения са се разигравали на чисто физическо ниво – когато сте се блъскали в някой камък, той се е помръдвал.
Нарисувах картина на не-отношението, за да Ви предам чувство за същественото в отношенията. То е преживяването на Вашия Аз. Трудността се състои в това, че не можете директно да преживеете нечий друг Аз, тъй като сте обвързан със собствената си физичност. Затова ще трябва да преживявате и изразявате отношенията си чрез своята машина. Вашата машина притежава (или е) разсъдък, който иска да оцелее и да е прав. Тъкмо това е голямата пречка. Ето защо вашите отношения ще попадат в различни категории, в зависимост от това в каква степен става въпрос за оцеляване. Тези нива са следните:
(1) АБСТРАКЦИИ,
(2) ПРИЯТЕЛИ,
(3) ЛЮБОВНИЦИ,
(4) РАБОТНИЦИ,
(5) РОБ / ГОСПОДАР.

(1) АБСТРАКЦИИ
Отношенията на нивото на абстракциите са като това между мен и Вас. На това ниво е лесно да се преживее фундаменталната свързаност, защото няма много разсъдъчни структури, които да пречат. Моето преживяване е, че Ви обичам. Това е единственото, което съществува на нивото на абстракциите. Не казвам идеи и понятия. Идеите и понятията имат за седалище разсъдъка и ако Вие досега сте чели тази книга само с разсъдъка си, ще смятате моята любов към Вас за някаква абсурдна побърканост. Вижте, абстракциите са законите, които движат вселената. Гравитацията е една абстракция. Всеки път, когато пуснете някакъв предмет, той се придвижва към онова небесно тяло, което обединява аспектите големина и плътност, във Вашия случай – земята. Когато съзнателно възприемете абстракцията гравитация, (което за първи път някой е направил едва преди няколко столетия), ще можете да се настроите към вселената и да избегнете падането. Тази книга разглежда абстракциите, създаващи Вашите условия за живот със същата сигурност, с която гравитацията създава падане.

Един коментар по „ОТНОШЕНИЯ

  1. Стряскащо ,чак не искам да го осъзнавам….а е точно!!! Scary, even I do not realize it …. but exactly!