„ИНВЕНТАР”

Инвентарът” е субстанцията на недействителното. Той е Вашата закрепостеност към илюзиите на живота.

„Инвентар” (англ. stuff) е понятието, което обичам да използвам за цялото съдържание на разсъдъка, онова, което разнасяме навсякъде със себе си, което не харесваме, за което предпочитаме да не сме отговорни и което все пак безспорно е част от онзи разсъдък, за който сме отговорни. Инвентарът се състои от всички убеждения, мнения, позиции, преценки, предразсъдъци и предубеждения, от всички структури на разсъдъка, които служат на единствената цел да изкарат другите неправи, а нас да държат в състояние на не-отговорност.
Вие не можете да промените инвентара си. Той ще се изменя подобно на картинките в калейдоскоп, но чрез усилие на волята той не може да бъде променен. Освен това Вие не сте своят инвентар, въпреки че сте отговорен за него. Какво означава това? Отговорен за какво? Това означава: Вие сте отговорен да наблюдавате своя инвентар и въпреки, че не можете да го промените, Вие сте отговорен да го имате и да не го вземате за истината. Това се нарича „да трансцендирате инвентара си”.
Моля, не правете грешката да смятате, че можете по някакъв начин да промените инвентара си. Няма да можете. Пък и не е необходимо да се променя нещо от него, защото, вижте, щом знаете, че е само инвентар, а не истината, не Вие, тогава той е без значение.
„Инвентарът” е не само без значение, той дори не е реален. Той е субстанцията на недействителното. В случай на крайност, когато инвентар се смята за действителност, той се превръща в т. нар. „налудничавост”. Интересното при интензивен инвентар е, че всеки може да види неговата недействителност, освен личността, която е отговорна за разсъдъка, създал инвентара. На по-малко интензивни нива в играта влиза един феномен, наречен „съгласие”, който замаскирва факта, че Вашият инвентар е нереален. Това означава, че и други хора носят подобен инвентар в разсъдъка си и така подкрепят убеждението Ви, че Вашият инвентар е действителен. Така възниква ситуация, в която е нужен извънредно голям интегритет, за да трансцендирате инвентара си. В процеса на трансцендиране Вие ще загубите съгласието на останалите и ще усетите загубата на подкрепата им. Обикновено това води до връщане към инвентара. Но тъкмо този инвентар пречи на живота Ви да функционира добре.
Може би се питате: „Щом инвентарът е недействителен, тогава какво е действително?” Действителното има определени белези. Всичко действително в тази вселена притежава определена физическа субстанция. Това значи, че можете да го пипнете, видите, претеглите или да го регистрирате по някакъв друг реален начин. Друг характерен белег на реалността е, че разсъдъкът е склонен да я отрича, когато тя влиза в конфликт с неговите желания. Неговият любим метод за отричане на реалността е игнорирането. В какво отношение стои това към инвентара?
Инвентар нямаше да съществува, ако реалното би било забелязано с достатъчно внимание. Вижте, за това, което е действително, Вие не се нуждаете от преценка, убеждение, вяра, мнение, позиция или предубеждение. Тези неща са Ви нужни само за нереалното. Един пример. Съществуването на живот в този свят е реално. Не е нужно да вярвате, че съществува живот – достатъчно е да се доверите на непосредствения си опит, за да установите, че тук има живи същества. В този случай убеждението е съвършено излишно. Вие нямате нужда от мнение, че съществува живот, нито от съответна позиция. Всъщност ако започнете да вярвате, че в света съществува живот, тази вяра би била някакъв налудничав виц. Вашият инвентар е налудничав виц, защото се състои от убеждение, вяра, мнение, позиция, преценка и предубеждение за това, което не съществува. Ако успеете наистина да оцените какъв жесток виц е Вашият инвентар, тогава бихме казали, че сте просветлен. Вие го приемате леко. Знаете, че не е нужно да го вземете навътре. На път сте да спечелите чрез просветление. Другите обичат да са с Вас, защото им разрешавате да бъдат.
В следващите няколко глави ще разгледаме инвентара от различни страни. Целта е да разберете, че той не трябва да се приема сериозно. С други думи, намерението е да сте способен и готов да хвърлите излишния товар, който носите през живота си и който Ви пречи да живеете в естественото състояние на радост. Ние искаме да направим живота достъпен за Вас такъв, какъвто е, вместо такъв, какъвто не е. Ние искаме да бъдете просветлен.

Коментарите са забранени.