ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Задължението носи пълнота и завършеност.

Когато добиете преживяването, че животът Ви има естествен смисъл и че не е необходимо да се манипулира по споциален начин, за да се направи значителен, тогава ще бъдете свободен да го манипулирате съзнателно. Най-значителното съдържание на живота е онова, което засяга отношенията с други хора. Задължението е крайъгълният камък на отношенията. Без задължение може да има “отнасяне до”, но не и отношение.
Отношенията съществуват в ясно определени граници, така че хората да знаят какво могат да очакват или да не очакват от Вас. Тъй като задълженията по необходимост обхващат това, което е относително непроменливо в живота, и тъй като животът по своята същност е промяна, задълженията би трябвало да се ограничат до най-основните компоненти на живота. Или както се изрази веднъж един от моите клиенти: “Я не го усложнявай толкова, глупчо.” Дори когато не го усложнявате, Ваша задача е да дефинирате ясно простите неща, за които хората могат да разчитата на Вас.
Когато хората предполагат определени задължения от Ваша страна, Вие сте отговорен за едно достатъчно ясно общуване, в което да бъдат проверени техните предположения. Нека Ви бъде ясно, че може да поддържате отношение с изказани или неизказани задължения, може да го дефинирате по нов начин или въобще да го избегнете. Отношения, в които не изпълнявате задълженията си, няма да бъдат успешни за Вас. Да се криете зад твърдението, че уж не сте знаели, не върви, а ако действително не знаете, Вие сте отговорен да го кажете открито и ясно. Вероятно ще откриете, че знаете задълженията си и предпочитате да не го признавате.
Съществуват още възможността изобщо да не поемате задължения. Това е рецептата за самота. Хората ще бягат от Вас като от чума, когато усетят, че не желаете да поемате задължения в живота си.
За да поемете истински едно задължение, което сте способен да спазвате, трябва да имате преживяването, че не сте длъжен да го поемате. Ако сте длъжен, тогава не можете да избирате дали да го поемете или не. Щом нямате избор, Вие не можете да поемете задължението. Ако уж поемате някое задължение, понеже сте длъжен да го поемете, тогава не правите нищо друго, освен да създавате условията за оправдаване на неговото неизпълнение. Ще имате извинения от рода: “Ама тя не ми остави пространство да бъда себе си.” Вие не сте оставили достатъчно пространство на себе си и това е било Ваше собствено намерение. Ако искате да поддържате ангажираност в едно отношение, трябва да преживеете, че не сте длъжен да поемате никакви задължения. Наистина не е нужно. Съвсем честно, никой не може да Ви принуди. Абсолютно никой.
В действителност, задължението е нещо, което поемате към Себе си и което понякога става под формата на привличане на друга личност. Ако не изпълните някое задължение, в крайна сметка изневерявате на Себе си. Другите ще го преживеят някак. Вие никога вече няма да сте същият. Това е валидно също и за задължения, които поемате към Себе си, без да са включени други личности, например избора на професията. Става въпрос за придаване завършеност на житейските цикли. Задължението позволява на тези цикли да постигнат завършеност. Докато не завършите всеки започнат цикъл, Вие никога няма да сте приключили истински с него. Неговата незавършеност ще продължава да живее във Вас. Задължението носи пълнота и завършеност.
В цялата работа няма нищо мистично. Примери има достатъчно. Ако въпреки поетото към себе си задължение, леглото Ви не е оправено – ето Ви един пример. Неразтребеният гараж е пример. Камарата неизмити съдове. Отношението, което сте зарязали по средата. Тези неща ще живеят във Вас, докато не ги приключите. Природата на живота е да преминава в цикли. Затова, ако искате да имате чувство на завършеност в живота, начинът, по който ще го постигнете, е да изпълнявате задълженията си. Не сте длъжен. Никой не може да Ви принуди. Можете да изберете да бъдете незавършен в преживяването си. Все едно, Вие сте единственият, който ще трябва да плаща. Има време и сезон за всичко, затова настройте се към начина, по който вървят нещата. Направете живота си да функционира. Завършвайте циклите си. Изпълнявайте задълженията си.

Коментарите са забранени.