ТЯЛОТО

Тялото е възможно най-физичното проявление на Контекста. В човешкото тяло се съдържа както силата да се съществува, така и силата да се наблюдава съществуването. За разлика от други физични проявления на Контекста, то притежава уникалната способност да оформя себе си чрез интенция. Тялото е Контекст по извънредно действителен начин и разполага със средства да оформя не само себе си, но и своята околна среда. То дори мисли! Даже мисли на гласВ тялото е концентрирана цялата интелигентност на тази част от вселената, натрупана от момента на сътворяване на физичното от Контекста.
На атомно ниво тялото проявява интелигентността да бъде материално – втората по същественост мисъл, която Контекстът някога е имал.
На молекулярно ниво тялото проявява интелигентността да подрежда атомите си.
На клетъчно ниво то проявява интелигентността за кооперативни действия за Аз-а, без които не би имало многоклетъчен живот.
На ниво органи тялото проявява интелигентността за извършване на специализирани дейности, като зрение, храносмилане, вкус.
На нивото на индивидуума тялото проявява интелигентността на любовта и на своето собствено възпроизвеждане.
В съвместна работа с други тела то проявява интелигентността да оформя вселената, от която е дошло.
Контекстът действително е намерил начин да разговаря със себе си.
Нищо не оказва по-голямо въздействие върху физическото благоденствие от контекста, в който държите тялото си. По природа тялото съществува в състояние на благоденствие. Това естествено състояние може да бъде нарушено от неуместен контекст. Нека разгледаме контекста, който Ви позволява да преживеете естественото състояние на благополучие.
Тялото е физическо място, от което наблюдавате света. То е Ваше проявление и не е Вие. То е една форма, която сте приели. То е съвършено и пълно, без значение какво мисли разсъдъка Ви. Тялото притежава силата да съществува и да наблюдава съществуването. То има тази сила, защото Вие сте му я дали. Самото тяло не е способно да наблюдава. Ако Вие се оттеглите, то ще изпадне в просто съществуване без наблюдение. Тялото трябва да се държи в контекста на това, което е. Не в контекста на добро или лошо – просто на това, което е. Вижте тялото от гледна точка на абсолютната действителност. Неговото предназначение е да съществува и да наблюдава съществуването, а не да преценява себе си като добро или лошо. Не се подвеждайте по системата на договорености и споразумения в света, според която някои тела са добри, а други – не толкова добри. Това не върши работа и затова е куп лъжи.
Никога не използвайте тялото си, за да бъдете прав. Бягайте, плувайте, яжте подходящи храни, почивайте и т.н., защото почитате физическия си храм, а не за да бъдете по-прав от някой друг.
Вашето тяло е толкова прекрасно, че надхвърля всичките Ви представи. То е физическата проява на Контекста. То е подарък, който сте си направили, за да се наслаждавате и да бъдете. Благодарете на Себе си за този подарък и си простете, ако не го правите.

Коментарите са забранени.