КОНТЕКСТЪТ КАТО САМОЛИЧНОСТ

 В следващите редове ще дадем краен и истински отговор на въпроса „Кой съм аз?” По темата за самоличността цари голямо объркване. Ще споменем някои от неверните отговори, след което ще се обърнем към верните.
Хората много обичат да бъдат идентифицирани. Още в люлката те получават име, за да го носят през живота си с цел идентификация. Повечето от нас смятат, че името им казва достатъчно за това, което са те. Малко хора стигат дотам да поставят това под въпрос. Почти всеки мъж и всяка жена приема името си като представително за своята самоличност. След като тази тънкост веднъж е решена, по-нататък е лесно върху името да се трупат допълнителни дефиниции. Като следваща идва пол, после цвят на кожата, раса, религия, политическа партия, имущество, местожителство, обществено съсловие, мнения, преценки и друг „инвентар”. Не казвам, че нямате всички тези неща. Определено ги имате. Това, което казвам, е че те не са крайният отговор на въпроса кой сте Вие. Крайният отговор, между другото казано, е онзи, който придава на живота Ви удовлетвореност и способност да функционира добре. Временните отговори служат само на целта да изкарат Вас прав, а другите – неправи.
Нека за момент да пофантазираме. Представете си един огромен, прозрачен пластмасов чувал. Нека започнем да хвърляме в него всичко, което според Вас бихте могли да бъдете. Като начало да пъхнем вътре Вашата физика (тялото), след това името Ви, цвета на кожата, расата, религията, Вашето местоживеене, националност, всички Ваши дрехи, Вашите убеждения, мнения, преценки и т.н. Явно чувалът трябва да съдържа и Вашия разсъдък, тъй като той е много съществена част от онова, което вярвате, че сте.
Нека сега наблюдаваме чувала. Виждате ли го отчетливо? Ако сте забравили нещо, което вярвате, че сте, пъхнете го вътре. Много добре! Сега наблюдавайте чувала и отговорете на следния въпрос: кой наблюдава целостта на това, което сте нарекли свой живот?
Този безименен, безпространствен и безвременен наблюдател е единственият действителен, истински ВИЕ. Вие не сте съдържанието на своя житейски чувал. Вие сте неговият наблюдател и със сигурност съдържате всички тези неща. Но Вие не сте инвентарът – той просто е във Вас. Това безнещно нещо, това безместно място, съществуващо в безвременно време, е Контекстът. Вие сте Контекстът на живота.
Сега вече имаме една подходяща дефиниция, която ще се потвърждава всеки път, когато поискате да узнаете кой сте. Нищо, т.е. не нещо, което бихте обявили за дефиниция на себе си, не би могло да се потвърди във всички ситуации. Контекстът е единственият възможен истински отговор.
Може би междувременно разбирате за какво приказвам и това е прекрасно. Искам да знаете, че това няма да промени живота Ви, докато не проникне отвъд бариерите на Вашия разсъдък, така че да можете не само да го разбирате, но и да го преживеете директно като истина. Част от всяко нещо е във Вас и част от Вас е във всяко нещо. Абсолютната истина е, че Вие сте всяко нещо, но явно не в този свят. За разсъдъка Ви, търсещ своята обособеност, това е безсмислено. И какво от това? Какво значение има, ако разсъдъкът Ви никога не го схване? Защо да Ви е грижа какво е решила някаква част от Вас? Вие имате една отговорност в живота: наблюдение, наблюдение и още веднъж наблюдение. Контекстирайте живота си по начин, който функционира. Вашият единствен шанс е контекстиране. Съдържанието вече е. Което е, е.
И така, Аз-ът е Контекст. Контекстиращият Аз е недостъпен за обикновеното съзнание. Вие можете да получите възприятие за него само когато сте готов да оставите живота такъв, какъвто е.
Контекстът е безпространственото място, където се прави истински избор. Когато мястото, където правите истинския си избор в живота е недостъпно за възприятието Ви, т.е. когато сте жертва на живота, значи не сте били готов да го оставите какъвто е.
Контекстът не е подсъзнанието. Подсъзнанието съществува в царството на разсъдъка и се състои от всички информации, оборващи лъжите, които разсъдъкът Ви е разказвал през годините. Контекстът е отдалечен от подсъзнанието на квантов скок.
Понеже сте Контекстът на живота, съветвам Ви да бъдете Контекстът на живота. Знам, че звучи доста неясно, но знам също, че разбирате за какво става дума.

Коментарите са забранени.