Аз съм огледало, полирано от Бог

*

Твоят интелект иска да полети нагоре,
но твоите традиционни, общоприети схващания те задържат
да се храниш долу от хранилката за птици.
Общоприетото, традиционното знание е нещо,
взето назаем – то е гледна точка „втора ръка“,
която представяме като своя собствена.
Стига с тези общоприети безсмислици!

*

Един човек дал пари на четирима свои приятели –
персиец, арабин, турчин и грък.
Персиецът предложил: „Нека ги използваме за ангур.“
„Не, казал арабинът,
аз искам да използвам тези пари за инаб.“
Турчинът пък поискал следното:
„Трябва да използвам парите за узум“.
Гъркът извикал: „Прекратете тази разправия.
Ще купим истафил.“
Така и четиримата започнали да се бият, защото не
знаели, че всеки един от тях говори за грозде.

*

Веднъж Гален помолил един свой помощник да му
приготви лекарство за лудост. Помощникът отвърнал:
„Учителю, вие сте изключителен учен,
защо имате нужда от такова лекарство?“
Гален отвърнал: „Точно сега един луд човек
ме погледна като стар приятел,
дръпна ме за ръкава и ми намигна.
Възможно ли е този човек да се държи така фамилиарно
с мен, ако налице няма някакво сходство, което да ни
свързва. Хората изпитват такива чувства
единствено към някого, който е като самите тях.“
Това е истина. Когато двама души са свързани дълбоко
един с друг, несъмнено в тях има нещо общо.
Птиците летят единствено със стадата си.
Единствено в гроба ние проявяваме сърдечност към
онези, към които не изпитваме привличане.

*

Абу Джал видял Мохамед и казал:
„Какъв грозен кучи син!“ Мохамед отвърнал:
„Ти си груб и невъзпитан, но си прав.“
Абу Бакр видял Мохамед и казал:
„Ти си красивото сияйно слънце!“
„Ти си прав, мой приятелю.
Ти виждаш същността на нещата“ – бил отговорът.
Един човек чул всичко това и попитал:
„Как е възможно и двамата да са прави, след като те
изразяват противоположни мнения?“
Мохамед казал: „Аз съм огледало, полирано от Бог.
В мен всеки вижда самия себе си.“

*

Всички са заслепени
от някаква безумна представа за онова,
което ще ги направи щастливи.
Един желае да е ужасно богат
и затова работи през нощта,
продавайки стоки или дялове в нещо,
или рискува живота си като наемник в нечия война.
Друг „спазарява“ живота си
за редовно получавани пари
и работа от девет до пет без много изненади.
Трети става религиозен,
прекарвайки деня си в това
да бъде „свят“ и да е от „другия свят“.
Всеки гледа другия и казва:
Защо ли прахосват живота си на земята, правейки това?“
*

Докато не ти е пораснала брада, не се присмивай на голобрадите.

*

Дори да нямаш нечий недостатък,
може би по-късно в живота си
ще развиеш този недостатък.
Помисли върху това!

*

Онези, които претендират и се преструват,
че са нормални и здравомислещи
в един такъв луд свят,
са безнадеждно умопобъркани.

*

Какво е любовта?
Не ще научиш никога,
докато не изгубиш себе си Във Възлюбения.

*

Щом толкова трудно се открива трън, забит в ходилото,
колко ли по-трудно се открива трън, забит в сърцето?
Отговори ми на този въпрос!

**

Майката на всички идоли е идолът, който ти наричаш „АЗ“.

Едно красиво момиче завършва живота си

като грозно старо магаре.
За толкова кратко време
то се превръща от ангел в грозотия!
Човешките същества получават красотата
единствено като дадена назаем.
Малко по малко Бог си иска заема.
Ден след ден фиданката изсъхва.
Познаваш ли текста, който гласи:
„Онези, на които е даден дара на живота,
са осъдени и на разлагане.“
Мислил съм върху това.
Сега аз търся самата Красота.
Вече не съм влюбен в костите (тялото).

**

Ако никога не си виждал дявола, то погледни себе си.
Лъжите се събират около онези, които живеят в лъжа.

Коментарите са забранени.