ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Действителността е това, което е, и не е това, което не е. Тя е пълна и завършена в себе си и не се интересува дали я забелязвате или не. Действителността е сбор от непроменими закони, които управляват вселената. Земното притегляне е действителност. Напечатаната страница пред Вас е действителност. Отношенията, които имате точно в сегашния момент от живота си, са действителност. Всичко това са проявления на основния закон, който управлява света: КОЕТО Е, Е. КОЕТО НЕ Е, НЕ Е.
Недействителността е това, което не е. На нея изглежда не й е все едно дали я забелязвате или не. Недействителността е сбор от разсъдъчен инвентар, променим по всяко време. Да желаете нещата да са други, а не каквито са, е недействителност. Отношенията, които точно сега нямате, са недействителност.
Дори и на действителността да й е все едно дали я забелязвате, добре ще е на Вас да не Ви е все едно. Да не зачитате действителността значи да пречите на живота си да върви, значи да живеете в състояние на недоволство. Колко пъти сте отстоявали отношения, които нямате, а сте пренебрегвали тези, които имате? Колко често сте мечтали за работата, която нямате, а тази, която имате, сте занемарявали? Кога беше последният път, когато си пожелахте да сте имали други родители, а на тези, които имате, не отделихте достатъчно внимание? Ами как стои въпросът с това да живеете някъде другаде? Това съществено би подобрило живота Ви, нали? Какво ще кажете за някой, който ей така да намине към Вас и да Ви спаси от неволите? Би било прекрасно, нали?
Е, аз имам една новина за Вас, която също е непроменима действителност: никой никога няма да Ви спаси. Само когато зачетете действителността и се приобщите към нея, ще преживеете „спасението”. Доста просто е: плувайте по течението на нещата, каквито са, а не срещу течението на нещата, каквито са. Или Вие ще го направите за себе си, или никой няма да го направи.
Това е всичко, което ще кажа за действителността като такава. Моля, обърнете внимание, че всичко в тази книга се отнася до действителността. Действителност просто е друга дума за истина. В тази книга става дума за действителност, за истина. Истината става явна само ако я зачетете и й отделите пространство за съществуване. Разсъдъкът не е в състояние да направи това, защото той е машина от вида грешно/правилно и се интересува само от имане на право и оцеляване. Щом трябва действителността да бъде забелязана, ще трябва Вие да направите това, понеже за разсъдъка Ви то е недостъпно. Ако го оставите да ръководи програмата, той ще създаде едно състояние на недействителност, за да бъде прав. Цената, която ще платите за това, ще бъде недостиг на яснота за действителното в живота Ви. Един ден ще забележите, че цената е прекалено висока и ще престанете да я плащате.

Коментарите са забранени.