ПОЛЯРИТЕТИ НА РАЗСЪДЪКА

Под „поляритети” имам предвид противоречия. Например север-юг, горе-долу, дясно-ляво. Това са естествени поляритети. За нас интерес представляват изкуствените поляритети, които наричам „поляритети по дефиниция”. Разсъдъкът много обича да борави с дефиниционни поляритети. Те са негово изобретение и преследват да го изкарат прав. За да бъде прав по отношение на нещо, разсъдъкът се нуждае от тема и от някоя личност за ролята на неправия. Съответно той си изнамира подходящи личност и тема и дефинира едно противоречие. След като са определени двете страни на проблема, едната се обявява за правилна, а другата – за грешна. Естествено разсъдъкът решава да се застъпи за „правата” страна.
ЗАКОНЪТ НА ПОЛЯРИТЕТИТЕ гласи: всяка позиция, която разсъдъкът заема, съдържа дефиниция на „грешната” страна на въпроса и с това извиква за живот своята собствена опозиция (полярно противоречие).
В природата съществуват естествени поляритети.
В разсъдъка съществуват изкуствени поляритети на основата на дефиниции. Последните не допускат усъвършенстване и майсторство – те само подкрепят правото.
Поляритетите са материалът, от който са направени предубежденията, мненията, позициите и преценките, и процесът на поляризиране стои в основата на всяко зло. Поляризирането блокира всички пътища за общуване между хората, всички пътища, по които бихме могли да изпитваме съчувствие едни към други и да се обогатяваме взаимно. То възниква на едно толкова несъзнателно ниво, че неговите резултати изглеждат като естествени състояния в реда на нещата. Когато изкарвате някого неправ за каквото и да е, Вие създавате „другата страна”, която клони натам да изкара Вас неправ. Вие ставате причинител на своето преследване.
С поляризирането може да се направи нещо: да се осъзнае. Внимавайте, когато поляризирате. Само когато съзнавате, че го правите, ще имате избор дали да продължите с тази безсмислица или не.
Какво е положението обаче, когато се намирате на пасивната страна на поляризационния процес, ако спрямо Вас извършват поляризиране? Е, тази игра изисква винаги двама, а Вие не сте длъжен да играете. Ако играете, носите пълната отговорност за резултатите. Вие не сте частично, а напълно отговорен, защото без Вашето участие не би имало никакви резултати. Ако сте на приемната страна, можете да избирате да престанете или да продължавате. Вие няма да можете да престанете, преди да Ви е станало ясно, че сте включен в играта. Поемете отговорността и си вземете бележка, след това спрете. Ако сте готов да видите и осъзнаете поляризационния процес още преди да се включите в него, Вие никога вече няма да се забърквате в кавги и спорове. Казвам, никога вече.
Забележете, не Ви казвам да престанете да общувате. Обаче всичко зависи от Вашата изходна точка. Ако изхождате от становището, че сте прав, а другите не са прави, предстои Ви дълъг и болезнен процес. Изхождайте от общуване и обогатяване на отношението. Разбира се, че трябва да общувате. Кажете, каквото имате да кажете. Изразете се истински. Напълно. Може дори да повишите тон или да тропате с крака – ако изхождате от общуване и обогатяване, всичко ще бъде наред. Но ако изходната Ви точка е поляритет, може да сте мил и благ и положението пак ще се влошава с шеметна бързина. Когато изхождате от общуване и обогатяване, Вие не го правите, за да докажете колко сте мил и добър и колко много сте прав. Вие го правите , защото е в ред и върши работа.
Вижте, ако искате да бъдете истински ефективен човек, Вие трябва да растете, за да създадете контекст, който да е достатъчно голям да обхване всички възгледи по отношение на нещата, с които имаме работа в живота. Когато определяте другите като неправи, Вие малко стеснявате тяхното жизнено пространство, но съществено ограничавате своето собствено. Разширете живота си. Включете в него вида и начина, по който живеят другите. Бъдете обхватен, а не изключващ.
Искам да Ви покажа полярното противоречие на Вашия съвършен живот. То е: заядливо преценяване и съдене на другите, поляризиране и изключване. Ако седите в тоя капан, Вие не сте неправ, само искам да знаете къде сте и какви са последствията. Вие сте в капана, защото сам сте избрали пътя към него.

Коментарите са забранени.