Страница 1 от 11

Бъдете бодри…

Сигурно ще прозвучи прекалено консервативно, но понятието „човешки права”, би имало смисъл единствено, ако зад него стои противотежестта на едни задължения . Ако няма такива, то започва да заражда в утробата си, все по-големи опасности, защото създава една твърде голяма човешка прослойка, напълно резистентна към всякакви задължения, лишавайки общността от нейната естествена жизненост и благополучие. Властта на тълпите, битуващи отвъд задълженията, постепенно се превръща в огроменПРОФИЛ отточен канал. По неговото течение се носят огромни маси хора, без никакъв принос към общественото благополучие. В същото време, тези маси не спират да се борят за човешки права и равенство. Разбира се , веднага се появяват политици, които им рисуват икономически миражи, политически илюзии, фантазии за равноправие и прозрения за материално равенство. Абсурдът се ражда от факта, че една твърде голяма част от обществото, заедно с люде от други континенти и култури, започват да превръщат либерализма и правата на човека в своя обетована земя. В приют, в свои вътрешни анклави , които не само не дават никакъв принос за бъдещето на общността, но и създават противопоставяне, опитвайки се да сравняват несравними неща. Тези анклави не създават материални блага, те само раждат деца и живеят от социални помощи. Така понятието за „правата на човека”, губи изначалното си значение , олеква, поради онази изгубваща се и най-важна социална гравитация – тази, която обвързва правата със задълженията. Вероятно благодарение на технологичното развитие, човечеството ще може още известно време, да изхранва тези безполезни маси, но това е бомба със закъснител, която дълбоко ще уронва обществения ред и просперитет. Вече се разглежда вероятността, голям списък от професии, да бъдат превзети от компютърни алгоритми, а това ще изисква още по голяма креативност, гъвкавост, постоянно учене и навлизане във виртуалните светове, защото в тях ще бъде вградена икономиката и просперитета. Само след десет години, традиционния модел на професиите, ще е отживелица, и тези, които ще искат да останат в играта, ще трябва да се учат през целия си живот и непрестанно да се преквалифицират. Това може да донесе ужасяващи последици, защото огромната маса от необразовани , неграмотни люде, дошли от различни краища на света в Европа и Америка, ще образува хималайски масив от люде, които няма да могат да се впишат дори в част от изречението на делника. Носейки се по течението на социалните помощи, те ще натрупват и заемат големи пространства в обществата, подобно на огромното пластмасово сметище в Тихия океан , което е с размерите на три Франции… Това е бомба, чийто часовник отдавна цъка, а отделни взривове и насилия, вече се виждат в Европа и САЩ.
Разрухата е неусетна, но вече се долавя в изявите на левите политически шарлатани във всичко точки на света. Вече чувате крясъците им, с тях искат да съживят труповете на отдавна разложили се утопични идеи. Въпреки , че ги пръскат със съвременни манипулативни ароматизатори, вонята на стария социалистически разказ се долавя. Надяват се, хората да са забравили чудовищните блянове на всички онези експерименти за социална трансформация и уеднаквяване, довели до брутални репресии и избиването на милиони люде. Съвременните левичари и на Изток и на Запад, се къпят в същия хранителен бульон. Отново се опитват да инплантират пагубни идеи за равенства, да говорят за нови привидни реалности, които водят все към същите гробища – тези на икономическата и социална разруха. Тези пластове от здрави и нормални хора, с различен културен код и религия, които не полагат никакво усилие и креативност да развиват собствените си умения и талант , за да бъдат полезни за обществото, ще са големия проблем на 21-ви век. Те ще продължават да си присвояват, използват и атакуват ценностите, създадени от други, като изграждат нов вид фундаментализъм – този за човешките права. Ще продължават да се възползват от доверието и ресурсите на обществото, с манипулативни техники за емоционален шантаж, прокарвайки своя скрит вампиризъм. Това дава хляб на левичарските движения, подавайки им най-важния за тях инструмент – коварната употреба на политически силогизми, свързани с богатството и бедността. Целта е работливите, способните и богатите, да почувстват срам, да се чувстват виновни, за да оставят властта в ръцете на левите агитатори
Това, че либерализмът отдавна започна да изяжда самия себе си, е в пълен синхрон с английската поговорка : „Бъдете бодри, лошото е пред нас ! „

„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно е нещастно по своему”. С тези думи, Толстой започва романа за духовния разпад на Ана Каренина, която се хвърля под колелата на влака. Всички нещастни общности от бившия соцлагер, също са нещастни по своему. Те по различен начин се изчистиха от покварата и отровите, причинени от заразата на комунизма.ПРОФИЛ Цялата наслоена червена тиня, примесена с андрешковското , балканско лицемерие, свързано с бита и оцеляването, по-бавно ще се почисти тук, в сравнение с бившите социалистически страни в Централна Европа. Няма какво да се лъжем, готическото великолепие и приказната барокова динамика на Прага, или Краков , нямат нищо общо с никой от българските градове. Херман Брох, пише, че за културата на един народ се съди по фасадите на неговите сгради. Там, където естествения импулс за протест срещу комунизма е силно потиснат и деформиран, там където културния код не позволява на голяма част от людете, дори да разберат, че са били разпнати в злощастията на една източна империя на злото, нещата ще протичат различно. Там, където поколения останаха в мрака на своята горчива неосъщественост, затънали в тинята на стадното утопично социалистическо блаженство, там нещата ще се променят бавно, защо да не го кажем – мъчително. Трудно ще се преодолеят скритите поколенчески съпротиви и стереотипи на хора, безнадеждно и ужасно осакатени, от вездесъщото зло на комунизма. Независимо от виковете за недоимък, и воплите за страдание, тези люде, продължават да се държат за утопичните си митове, свързани с неосъществена им младост. Те сякаш са готови като индийски скърбящи вдовици, да се хвърлят върху погребалната клада на съпруга си. За една култура , подхранвана от митологията за светлото бъдеще, за едни поколения, превърнати в жертвоприношения и изгорени в огъня на лъжата, не остава нищо друго, освен да продължават да изкачват хълмовете на своите безумни символни внушения. Да коленичат и полагат цветя в краката на комунистическите си бетонни тотеми, набучили нещастната ни страна по цялата и снага, като свръхестествени покровители на злото, държащи в ръце шмайзери. Липсата на лустрация, която окончателно да отстрани престъпната червена партия от обществения живот, ще продължава да нанася поражения върху всички аспекти на живота в страната. Комунизмът, подобно на източните митологии, винаги е целял да заличи Аза /Юнг/, който следва да се подчинява на свръхестествен, обществен идеал /контролиран от червената каста/, който изцяло да поеме грижата за него. Поради тази причина, една твърде голяма част от населението по тези земи, което вече е възрастно и лишено от перспективи, продължава да живее с тази митология. Продължава да не вижда, как типове от стария апарат на престъпната комунистическа партия , техните синове /синовете и внуците на Великата червена мечка/ , все още ги залъгват, че съществува някакъв по-висш икономически и социален порядък. Публиката на тези червени Тартюфовци, сляпо ги следва, убивайки и последните останали частици от истинското в себе си, за сметката на фалшивото с което ще завършат живота си. Те ще останат да се плъзгат по стария утопичен и призрачен път на частично реализирани същества , останали доволни от жалката си кариера на емотикони на комунизма. Повечето от тях са във възраст, когато отпечатъците на комунистическата утопия са щамповали цялостното им поведение. Те вече нямат други посоки, нямат други въпроси, не търсят други отговори. Вече са неспособни да попитат защо партията-майка, която веднъж е обявена за престъпна, продължава да декларира, че е стогодишна, нито пък какви ги е вършила през всичките тези сто години. Никога няма да я попитат защо продължава да отброява своите събори, наречени конгреси, в стария порядък, нещо, което категорично подчертава, че това си е все същата престъпна партия. Не задават тези въпроси защото някога са били свързани – партийно, фамилно-геномно и кариерно-битово, със същата престъпна каста. Защото все още стискат между зъбите си червената нафора на своето комунистическо причастие, позволило им някой привилегийки в миналото, като да имат повече свещи в нощта на комунизма. Затова се правят, че не забелязват как в публичната сфера, отново изплуват призраците на същата комунистическа каста, нейните синове, внуци и снахи. Те са наложили много и най-различни маски , подобно на богатата галерия от маски в японския театър НО. Понякога маските са толкова разнообразни , че самите им следовници не долавят , че старата господстваща каста и нейните потомци са си още тук, те никога не са си тръгвали. Появяват се млади, и образовани на Запад жени и мъже, мъдри, измислени професори, на още по-измислени науки с „творчески” псевдоними в ДС, белокоси червени старци от БАН, всичките бивши прислужници, или техни потомци, на един жесток режим. Те и преди са живели различно от червения плебс, живеят различно и сега. Не вярват в никакво социално равенство, с вкус на „Локум народен” , но вулгарно манипулират наивните си застаряващи и обедняващи последователи.
Един учен бе казал, че гледа на отделните електрическите крушки само от гледната точка на универсалната светлина, която се проявява чрез тях, а не като на отделни светещи точки. Тази универсална светлина на демокрацията и свободната икономика, ще пристигне бавно в нашата страна. Така, както бавно пътува светлината до Земята от далечни планети.
Ако отново перифразираме думите на Толстой, бихме могли да кажем така : Всички демократични общества , с всичките им кусури и проблеми, си приличат, а всички посткомунистически страни като България, ще си бъдат дълго, много дълго време нещастни по своему.

Истините и идеалите за които често говорим, в повечето случаи са поставени на пиедестала на едно преувеличение. Така повече се забелязват, пък и ние се чувстваме по-добре. Достатъчно е да разкажем за детството си, или романът на свояПРОФИЛ живот, и вече сме в клопката на преувеличението. Затова не обичам да чета автобиографии. Всичко описано в тях, преминава през едни сложни психологически филтри, оставяйки скрити, онези сенчести пространства, в които разпиляното Аз, търси отговорите на своята легитимност и утвърждаване. Всъщност, истината е неизразима, съществува някак отвъд имената, думите, формите, отвъд всички словесни и емоционални протуберанси. В цялата тази неизразимост, царува всемирно изобилие от добро и зло, от красота, грях, добродетел, болка и удоволствие . Едни хора обявяват част от тези неща за грешни, други за правилни. Трети се опитват да направят света по добър, без самите те да са успели да станат такива. Но добродетелта обуздава себичното его, създава му усещане за нещо като прелюдия към кулминацията на прозрението. Когато почтеността, или идеалите ни са подложени на съмнение, някой люде са способни дори като Йов, да надхвърлят измеренията на човешкото. Но все същата, онази мистична неизразимост на съществуването остава непокътната, независимо от всичките ни човешки проявления, постижения, илюзии и надежди. А когато декорите на нашите собствени митологии започват постепенно да се разпадат, всичко онова, което ни се е струвало уникално, тайнствено, загадъчно и неповторимо, започва да става закономерно, повтарящо се, за малко да кажа банално…
Тогава, дори разочарованието започва да ни помага да си изграждаме нови илюзии, нови надежди и очаквания, с усещането, че сме достигнали едно по-високо ниво на осъзнаване, сякаш вече сме се докоснали до безумното и плашещо чудо на собственото си съществуване. Но и това е временно. Илюзията е сводница, почти никога не ни оставя с празни ръце, а когато и тя ни изостави, там всъщност някъде ни чака и смъртта.

Страница 1 от 11