Страница 1 от 11

Прощални думи за Желю

Желю беше преди всичко политик, но бе и философ. А няма философ, който не е подготвен за смъртта. Изобщо живеенето ни е урок, репетиция за умиране. Тази репетиция Желю проведе блестящо. Аз се разделям с него с едно просълзено и с едно усмихнато око. Чети повече

ЗАДНЕШКОМ ПРЕЗ ЖИВОТА

Представете си един човек, който върви назад, може би Вие самият, и който през цялото време е зает с това да обяснява на всеки къде точно е бил. От време на време той се спъва и пада или просто прегазва някого. Веднага след като щетите са възстановени той казва нещо от рода: „Братче, много съжалявам, че паднах и те съборих, но нали разбираш, всичко е съвсем ясно.” Чети повече

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕ

Когато напуснете едно отношения,
т.е. престанете да вземате участие, Вие може би продължавате да сте в него физически. Въпреки това отношението умира от липса на Вашето присъствие. Ще познаете, че сте престанали да участвате по това, че отношението ще стане извънредно драматично поради опитите на другия да Ви върне към участие. Чети повече

Най-хубавият момент от пътуването е завръщането

Атанас Далчев (1904-1978) е един от най-видните български поети на 20 век. Публикуваме негови философски афоризми и размисли от сборника „Фрагменти”, издаден през 1967 година:
„Някога, когато бях млад, обичах да дружа с по-възрастни от мене. Сега за приятели предпочитам млади хора. Чети повече

АЗ-ЪТ

Преди да съм написал каквото и да е за Аз-а (англ. the Self), нека Ви кажа, че това е невъзможно. Поради специфичната си природа Аз-ът не може да бъде описан. За всичко, което мислите, че е „Аз”, можете да бъдете абсолютно сигурен: не е това.
Нищо не може да съществува без пространство, в което да се помещава. Нямам предвид „вакуум”, който също е понятие на разсъдъка за „нещо”. Чети повече

Зима

Те седят на пейката и мълчат. Всичко са си казали. Думите за тях са мъртви листа.
Старостта е тишина.
Кръвта вече не стопля ръцете им.
Старостта е студ.

Той е с вълнената жилетка, изплетена от нея. Здрава жилетка се оказа, носи я повече от трийсет години. Като желязна броня е, на едри железни бримки. Чети повече

Страница 1 от 11