Страница 1 от 212

МАТРИЦИТЕ НА НАШЕТО МИСЛЕНЕ

Не е тайна за никого, че довчерашната идеологическа йерархия на ценностите остави трайни следи в съзнанието на всеки от нас. Матриците на старото мислене си имаха своя логика, свои понятия, свой инструментариум от житейски хитрини; чрез тях човекът, в името на своето оцеляване, все пак успяваше да се промъкне и през най-невероятните теоретични конструкции, които му налагаше системата. Сега, когато същата тази система банкрутира и се разпада пред очите ни, в нашето съзнание остават трайни отпечатъци от всички минали и привидно отмрели форми на мислене, които ще ни съпътстват още дълго. Чети повече

Завещанието на Илия Минев: Ти какво пожертва, за да има и утре България?

Илия Минев ни даде неповторимия пример на мъченически и самоотвержено пожертвани здраве, щастие, живот. До средата на 1987 г. нямах представа за неговата личност. Името му започнах да срещам оттогава в бюлетина на радио „Свободна Европа”, който приятели със сходни на моите интереси и убеждения имаха грижата редовно да получавам. Чети повече

АФОРИЗМИ

* * *
Не е възможно да наблюдаваш обективно собствената си смърт и да си тананикаш шлагерче.
* * *
Вселената не е нищо друго освен блуждаеща идея на Божия ум – доста неприятна мисъл, особено ако току-що си направил първа вноска за къща. Чети повече

Из „Тъгите ни“

Да се самоусъвършенстваме. Но коя страна от своя живот би трябвало да вземе всеки, за да работи успешно върху своето аз? Ако променливостите са обект за всяко индивидуално съзерцание, задачите, които ще ни постави това вглъбяване, са от твърде практичен характер и разрешени, носят новости за човека, но не и по-висш живот. И туй, което видимо е успех, чрез своята временност става суетна забава, която не оставя добри спомени в най-ценното от човешкия живот – неговото минало. Чети повече

В НАЧАЛОТО БЕ ВЪЗПИТАНИЕТО

“В противовес на общоразпространеното мнение и за ужас на педагозите аз не мога да намеря никакво положително значение в думата „възпитание“. В нея виждам неизбежната самоотбрана на възрастните, манипулацията, породена от собствената им несвобода и несигурност, които наистина мога да разбера, но опасностите от които не бива да пропускам. Така аз мога да разбера, че затварят в затвори престъпниците, но не мога да видя как лишението от свобода и животът в затворите, който е насочен единствено към нагаждане, послушание и подчинение, действително може да допринесе за подобрение, т.е. за развитие на затворниците. Чети повече

Джеръми Айрънс: Уморих се от киното, искам да си яздя коня

– Мистър Айрънс, в „Думите“ играете ролята на възрастен мъж. Притеснява ли ви остаряването?
– Не. Това е процес, който застига всички ни. Част от живота е.

– Също и смъртта. Мислите ли си често за нея?
– Нямам проблеми със смъртта. Смятам, че е краят на един процес. Просто човек не иска да има усложнена смърт. Чети повече

РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ ВЕЧНОСТ

Много хора намират голямата си любов и после я губят поради какви ли не причини. Това преживяване често е болезнено и води до душевни кризи. Някои дори стигат до самоубийство или убийство, а всички смятат, че сигурно са обичали до крайност, щом са посегнали на своя или чуждия живот поради загубата на любимото същество.
Между естествените и патологичните последици от нещастната любов съществува граница. Чети повече

ЗАКОНЪТ КАТО РЕЗОНАНС

Всички познаваме от физиката понятието резонанс (от латински: resonare = връщам звука). Камертонът затрептява при определен тон, само ако този тон отговаря на неговата собствена честота. Ако не е така, за камертона този тон изобщо не съществува – защото той не може да го възприеме. Радиоприемник, настроен на средни вълни, поради резонанса си, ще приема само тези вълни. Той няма да може да разпознава ултракъсите и дългите вълни. Затова и те не принадлежат към неговото „световъзприятие“. Чети повече

Ванда

Когато старецът тръгна към почивната станция, всички сенки бяха все още дълги и хладни. През бялата пролетна мъгла долу прозираше градът, а още по-нататък – неясното очертание на един полусъбуден хоризонт. По скалите блуждаеха остатъци от нощта. Старецът вдигна яката на шубата си и закрачи по пътеката.
Управата на курорта му бе издействувала да се храни безплатно в стола на станцията. Чети повече

Сам в тълпата

Човекът иска да бъде необходим, да бъде обичан, уважаван, обгрижван, хвален. Хиляди желания, и когато не са изпълнени, е съгласен да получи каквото и да е. Дори манипулацията ще свърши работа, най-малкото тя го кара да се чувства жив. Дори измамата ще е от полза, най-малкото ще знае, че някой го е забелязал. Светът е странен. Когато хората не могат да постигнат нещо истинско, са готови да го заменят с каквото и да е. Като не могат да получат любов са склонни да приемат съчувствието за заместител. Чети повече

Страница 1 от 212