Страница 2 от 212

ЛЕГЛОТО

Обичаха се, ала ревността, насочена към миналото или бъдещето, завистта един към друг, взаимното недоверие ги разяждаха. Понякога, в общо легло, забравяха тези жалки чувства и благодарение на това легло продължаваха да живеят. За един от тези случаи, за последния, ще разкажа.
Леглото беше меко и широко и имаше розова покривка. Средата на таблата – от желязо – представляваше пейзаж с дървета и кораби. Чети повече

СТРАХЪТ

Ако всеки би знаел всичко за другия,
всеки лесно и с удоволствие би прощавал,
не би имало вече никаква гордост, никаква
надменност.
Хафъз

Зад четирите основни форми на страх стоят общочовешки проблеми, с които всички ние неизбежно се стълкновяваме. Всеки от нас се среща със страха от отдаването в една от неговите различни форми, които носят като нещо общо помежду си чувството за застрашеност на нашата екзистенция, на нашето лично жизнено пространство или на цялостта на нашата личност. Чети повече

Необикновена наблюдателност

Трябва да започнем със себе си, преди да разберем каква е крайната цел на живота и какво означава всичко това – войните, враждите между народите, конфликтите и цялата тази бъркотия. Изглежда много лесно, но всъщност е извънредно трудно. За да изучим себе си, за да видим как действат нашите мисли, трябва да сме необикновено наблюдателни. Когато човек започне все по-добре да следи тънкостите на своето мислене, той започва и все по-добре да осъзнава какво е, а така също какви са хората, с които общува. За да откриеш кой си, трябва да се опознаеш в хода на действията си, в отношенията си с другите хора. Чети повече

Хората действително живеят в Матрицата

Какво е устройството на човешкото общество?
Хората се подчиняват на законите на Матрицата. Вашите действия не са в резултат на собствените ви желания и съзнателни заключения.
Какъв е основният принцип на Матрицата?
“Хората правят нещата, които са част от създадената за вас голяма игра, която действа по предварително програмирани във всеки от вас принципи. Принципът е, че веригата на предполагаемите ви желания и действия се увеличава в геометрична прогресия. Например, ако имате пари, това поражда желание да ги харчите или трупате. Колкото по-силно е желанието ви да имате повече пари, толкова повече ще действа върху вас принципа на Матрицата. Чети повече

ЩЕ ДОПЛУВА ЛИ ДО НАС ИВАН ПЕЙЧЕВ – ТОЗИ САМОТЕН МОРЕПЛАВАТЕЛ?

Хубаво е, че се появи книга за творчеството на Иван Пейчев – „Последният гладиатор на българския Монпарнас” . Макар че заглавието мъничко дразни, защото става дума за един от „най-българските поети”.
Има прокълнати поети в българската литература. До този извод винаги стигаме, когато се опитаме да осмислим творческата съдба на поета Иван Пейчев.
Иван Пейчев е най-значимият български поет през втората половина на ХХ век. Този факт нито проумява, нито желае да приеме българската литературна критика. Нито вчера, нито днес.
Понятно е защо е така. По времето на т.н. социализъм това не беше нито възможно, нито пък допустимо от идеологическа гледна точка. Чети повече

ДЖЕРЪМИ АЙРЪНС

Джеръми Айрънсе роден на 19 септември 1948 година в малкото градче Коуз, на остров Уайт (в пролива Ла Манш). Расте в семейството на данъчен консултант и домакиня. Учи за ветеринарен лекар, но зарязва всичко и се премества в Бристол, където посещава актьорски курсове към театър Олд Вик и скоро става член на неговата трупа. Играе във всички репертоарни спектакли – от Шекспир до постановки по пиеси на модерни автори. През 1971 г. пристига в Лондон, където скоро играе Йоан Кръстителя в мюзикъла „Евангелието“. Жъне успехи като актьор в театър West End и в телевизионни спектакли.

  ПРОЧУВА СЕ СЛЕД „ЗАВРЪЩАНЕ В БРАЙДСХЕД“

Чети повече

Страница 2 от 212