Страница 4 от 41234

СТЕНАТА

Моделът на патриархалния се­меен мравуняк, събрал под покрива си няколко поколения, често е бил превъзнасян и рисуван в най-хармонични линии, оставили сле­ди в съзнанието ни и до днес. Опи­таме ли се обаче да вместим живата действителност в този мо­дел, то ние ще видим как той се огъва, пропуква, как става дефор­миран и изкривен. Ако говорим с езика на живота, без сладникави формули и морални теореми, ня­ма как да не признаем, че в повечето случаи подобно патриархал­но гнездо е една постоянно заст­рашена, разтърсвана от противоречия, сгърчена вселена, живееща без покой и разбирателство. Чети повече

Как БСП иска да върне социализма в България

Вгледайте се внимателно в тази снимка, публикувана в сайта на Kafene.net. Невероятно, но факт – на 12-тата година от третото хилядолетие тези български граждани искат… да се върне социализма. Размахват умилно ликовете на Маркс, Енгелс и Ленин, а отделни екземпляри и на Сталин.
Нещо повече – допълва изданието – те искат и да се върне СССР. Чети повече

Страница 4 от 41234