Страница 30 от 50« Първа...1020...2829303132...4050...Последна »

КОНТЕКСТЪТ КАТО САМОЛИЧНОСТ

 В следващите редове ще дадем краен и истински отговор на въпроса „Кой съм аз?” По темата за самоличността цари голямо объркване. Ще споменем някои от неверните отговори, след което ще се обърнем към верните.
Хората много обичат да бъдат идентифицирани. Още в люлката те получават име, за да го носят през живота си с цел идентификация. Повечето от нас смятат, че името им казва достатъчно за това, което са те. Малко хора стигат дотам да поставят това под въпрос. Почти всеки мъж и всяка жена приема името си като представително за своята самоличност. Чети повече

Завистта е присъща на човека

Завистта е присъща на човека:
но тя е порок и нещастие . Затова трябва да я разглеждаме като враг на нашето щастие и да се опитваме да я задушим като зъл демон. Тъй ни напътства и Сенека с хубавата си мисъл: „Нека се радваме на доброто си положение, без да се сравняваме с другите; човек никога не ще изпита щастие, ако се измъчва от това, че други са по-щастливи”; „Като видиш колко много са те задминали, помисли колко много са и тези зад теб”, т.е. трябва по-често, да обръщаме поглед към ония, които са по-зле от нас, отколкото към другите, чието положение изглежда по-добро. Чети повече

ШАМПИОНЪТ НА САМОТНАТА СВОБОДА

Личност прометеева, трудна за класифициране, особено популярна през 20-те и 30-те години на ХХ век, Херман Кайзерлинг (1880-1946 г.), балто-германският аристократ, създателят на Дармщадската школа, е все още непознат и неразбран в днешна Европа, а у нас не е и превеждан. Чети повече

Стресът може да бъде твоя начин на живот в зависимост от типа човек, който си – костенурка или състезателен кон

Стресът не винаги е неприятен и може да бъде употребен така, че да доведе до позитивни резултати. Той не е негативен по презумпция, и ако го приемаме по този начин, това не е добре, защото така си създаваме проблеми. Самият стрес може да бъде използван като трамплин, може да се превърне в съзидателна енергия. Обикновено сме свикнали да го възприемаме като лош, така че, когато сме под някакъв стрес, ние сме и уплашени. А твоят страх те прави по-стресиран и така ситуацията не се подобрява. Чети повече

Стадиите на живота

Разработването на темата за стадиите в човешкото развитие е сложна задача, която включва изграждането на цялостна картина на физическия живот от раждането до смъртта. Настоящето изложение няма за цел да описва нормалните физически събития през различните стадии. Ние ще се ограничим с разглеждането на някои „проблеми“, т.е. с нещата, които са трудни, спорни и нееднозначни; или иначе казано с въпросите, които позволяват повече от един отговор като всеки от тях подлежи на съмнение. Чети повече

За любовта

„Първата стъпка към сполучливото разрешаване на всяка задача е нейното съзнателно и вярно поставяне; но задачата на любовта никога не е била съзнателно поставяна и поради това никога не е решавана както следва.“
Към тези слова на Вл. Соловьов е нужно да се внесе поправка: задачата на любовта не само, че не е поставена правилно, тя въобще не е била поставяна, не се поставя и понастоящем; към любовта се отнасят не като към задача, а като към определен факт, състояние (нормално за едни, болезнено за други), което човек преживява, без да бъде обвързан към него… още повече че това състояние е временно. Чети повече

ДАЛИ ЧОВЕКЪТ ЩЕ ПОЧУКА НА ВРАТАТА МИ?

Надявам се, че с това съм успял да ви разлея чая!
Всички реки ще прелеят, но все още си текат в коритата, учителите те шибат с показалки и червеите изяждат зърното; те монтират огнестрелните си оръжия върху триножници и коремите са бели, и коремите са черни, и коремите са кореми. бият хората заради самия побой; съдилищата са места, където първо се пише краят, а всичко, което предхожда, е просто водевил. хората биват вкарвани в стаи за разпит и излизат полухора или направо нехора. Чети повече

ЛЕГЛОТО

Обичаха се, ала ревността, насочена към миналото или бъдещето, завистта един към друг, взаимното недоверие ги разяждаха. Понякога, в общо легло, забравяха тези жалки чувства и благодарение на това легло продължаваха да живеят. За един от тези случаи, за последния, ще разкажа.
Леглото беше меко и широко и имаше розова покривка. Средата на таблата – от желязо – представляваше пейзаж с дървета и кораби. Чети повече

СТРАХЪТ

Ако всеки би знаел всичко за другия,
всеки лесно и с удоволствие би прощавал,
не би имало вече никаква гордост, никаква
надменност.
Хафъз

Зад четирите основни форми на страх стоят общочовешки проблеми, с които всички ние неизбежно се стълкновяваме. Всеки от нас се среща със страха от отдаването в една от неговите различни форми, които носят като нещо общо помежду си чувството за застрашеност на нашата екзистенция, на нашето лично жизнено пространство или на цялостта на нашата личност. Чети повече

Необикновена наблюдателност

Трябва да започнем със себе си, преди да разберем каква е крайната цел на живота и какво означава всичко това – войните, враждите между народите, конфликтите и цялата тази бъркотия. Изглежда много лесно, но всъщност е извънредно трудно. За да изучим себе си, за да видим как действат нашите мисли, трябва да сме необикновено наблюдателни. Когато човек започне все по-добре да следи тънкостите на своето мислене, той започва и все по-добре да осъзнава какво е, а така също какви са хората, с които общува. За да откриеш кой си, трябва да се опознаеш в хода на действията си, в отношенията си с другите хора. Чети повече

Страница 30 от 50« Първа...1020...2829303132...4050...Последна »