Страница 1 от 11

Светът открива красотата си пред човека, но му открива и своята грозота.

Из „Апотеоз на безпочвеността“
Светът открива красотата си пред човека, но му открива и своята грозота. Лиснете върху лицето на една красива жена киселина и красотата и ще изчезне, и няма сила, която да ни застави да съзерцаваме обезобразеното й лице с предишния възторг: не зная дали и най-дълбоката и искрена любов е в състояние да преодолее тази метаморфоза. Чети повече

ИЗ „АПОТЕОЗ НА БЕЗПОЧВЕНОСТТА

*****В рая е разрешено всичко освен любознателност – дори труда, макар там той да не е задължителен, тъй като е предназначен всъщност за изгонените от рая.
*****Философията трябва да изостави опитите да издири вечните истини. Нейната задача е да научи човека да живее в неизвестността.
*****Науката е полезна – по това спор няма, но истина у нея няма и никога няма да има. Чети повече

Страница 1 от 11