Страница 1 от 11

Философът Николай Бердяев за йерархията на ценностите

Николай Бердяев: Човек запазва достойнството си, когато не се отказва от съвестта си
Публикуваме откъси от размислите на руския философ и публицист Николай Бердяев (1874-1948) за йерархията на основните ценности и средствата за живот, превърнали се в самоцел. „Животът на човешкото общество минава под знака на една обсебваща икономика и техника, на лъжлива политика, на яростен национализъм. Чети повече

ЗА ЛЮБОВТА

В любовта има нещо аристократично и творческо, дълбоко индивидуално, свръхродово, неканонично, ненормативно, тя е неразбираема за средното родово съзнание. Любовта лежи вече в някакъв друг план на битието, не в този, в който живее и се урежда човешкия род. Любовта е извън човешкия род и излиза от съзнанието на човешкия род. Любовта не е необходима на човешкия род, за перспективите на неговото продължение и устройство. Тя остава някъде встрани. Сексуалният разврат е по-близък и по-разбираем за човешкия род, отколкото любовта, в известен смисъл е по-приемлив за него и дори по-безопасен. С разврата можеш да се уредиш в “света”, можеш да го ограничиш и подредиш. С любовта не можеш да се уредиш и тя не подлежи на никаква подредба. Чети повече

ЗА ВЕЧНИЯ И НОВИЯ ЧОВЕК

Най-важният въпрос за нас е въпросът за човека. Всичко започва от него и свършва с него. Говори се за появата на нов човек. Търсят новия човек. И това не е ново, то се е случвало често. Безспорно е, че човекът се намира в процес на развитие или на регрес, той не е неподвижен. Може да се говори за новия технически човек, за фашисткия човек, за съветския или комунистически човек. Също така е ставало дума за католическия или протестантския човек, за ренесансовия или романтичния човек. Чети повече

Страница 1 от 11