Страница 1 от 11

ОШО: Вие трябва да живеете живота си – там, където сте

Нациите и религиите са част от проблема, който преживяваме в момента. Те са най-големият проблем. Ние се намираме в ситуация, когато трябва да трансформираме човека, неговите стари традиции, неговите стереотипи и навици – защото тези навици, тези образователни системи и тези религии са допринесли за сегашната криза. Ние всички допринесохме за сегашната криза – защото никой не мислеше за цялото, а всеки мислеше само за своето малко парче. Никой не е по-долу от другите, И никой не е повече от другите.
Чети повече

Страница 1 от 11