Страница 1 от 11

Нуждаем се от герои, които разширяват границите на възможното

Какво е да си герой? Въпросът за отношението между морал и храброст е стар колкото нашата цивилизация. Защото тя винаги е имала нужда от безкористни и смели хора, от герои. Но всеки герой е различен от другите. Всяка епоха, всяко поколение е създало свои образци, някои от тях са се превърнали в представители на съответната култура, други са забравени. Чети повече

Страница 1 от 11