Страница 1 от 11

Хана Аренд и „Изгубеното съкровище на революцията”

Хана Арендт рядко изразява вижданията си за демокрацията изцяло като политическа система, но може да се спори, че позитивната й идея за политиката може да бъде интерпретирана като синоним на демокрация в най-основния, етимологичен смисъл на думата. Антропологичните основи на нейното разбиране за политическото действие като осъществяване на човека са представени в „Човешкото Състояние”,  но са най-ясно изразени в „За революцията”, която само повърхностно представлява политико-исторически анализ на Американската, Френската и Съветската революции. Чети повече

Страница 1 от 11