Страница 1 от 11

Откъс от „Сидхарта“

Светът, приятелю Говинда, не е несъвършен и не върви съвсем бавно по пътя към съвършенството: не, той е съвършен във всеки миг. Всеки миг носи в себе си своето спасение, във всяко невръстно дете вече е стаен старецът, във всяко кърмаче — смъртта, а във всички смъртни — вечният живот. Нито един човек не може да разбере до къде е стигнал другият в пътя си: в разбойника и в играча на зарове се намира Буда, в брамина — разбойникът. Отдаден на съзерцание, човек може да преодолее времето, да види едновременно целия минал, настоящ и бъден живот, и тогава всичко е добро, всичко е съвършено, всичко е Брахман. Ето защо всичко, което съществува, за мен е добро; виждам смъртта като живот, грехът като святост, благоразумието като лудост. Чети повече

Откъси от “ Степният вълк „

„…На истинските хора на духа липсва каквото и да е честолюбие и никога не желаят да блеснат, да увещават другите или непременно да се окажат прави.”
„…Най-искрено от всичко мразя, отвращавам се и проклинам именно доволството, здравостта, приятната разположеност, грижливо поддържания оптимизъм, това тлъсто благополучно целомъдрие на средното, обикновеното, посредственото.”
„…В действителност никое „аз”, дори и най-наивното, не представлява единство, а един крайно многообразен свят, малко звездно небе, хаос от форми, от степени и състояния, от наследствености и възможности.” Чети повече

Херман Хесе и пътят на човека към самия себе си

На 2 юли 1877 година в Калв, Вюртемберг е роден Херман Хесе, немски писател, носител на Нобелова награда за литература. Човекът според Хесе е поставен между два полюса, между доброто и злото. Ако човек иска да пристъпи към доброто, той трябва да се отдръпне в себе си, да слуша вътрешните си гласове, да бъде сам. Израз на подобна нагласа са редовете от повестта „Сидхарта”, израз на тревогите, пред които е изправен модерният човек в търсене на своето вътрешно равновесие. В усилията на брамина Сидхарта от едноименната поетична повест (името на историческия Буда Сидхарта Гаутама) да намери смисъла от съществуването си, Херман Хесе вижда път към спасението: пътят на човека към самия себе си. Чети повече

Страница 1 от 11