Страница 1 от 11

Човекът и неговата свобода

Човекът не може да бъде сведен единствено до налично битие, тъй като за разлика ЯСПЕРСот животните, той е надарен с разсъдък и разум, което го „изтласква” съответно в модусите „съзнание изобщо” и „дух”. Карл Ясперс поддържа класическата за екзистенциалната философия теза за същността на човека – че той е „битие на път”, „съществото, което не само е, но и знае, че е”, Чети повече

Страница 1 от 11