Страница 1 от 11

Апострофи

Категоричността на всяка теза еАпострофи задължително условие, за да бъде приета на сериозно.
Колкото по-малко знае човек, толкова по-лесно е да бъде убедителен.
Истински умен е онзи, който съзнава, че това не е достатъчно. Чети повече

Страница 1 от 11