Страница 5 от 7« Първа...34567

ПРОБЛЕМИ

Искам да кажа няколко думи по една тема, която е мила и скъпа на човешкото сърце. Без съмнение хората изпадат в положения и обстоятелства, които не са предизвикали сами, които са създадени за тях и са им наложени. Обаче не самите проблеми правят от Вас жертва, а фактът, че ги разглеждате от позицията на жертва. Чети повече

ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Вместо думата „Бог” бих искал да поставя някои други думи, които вече използвахме в предишни глави. Целта е да не останете обвързан към произхождащите от детството Ви религиозни представи за Бог. Аз избирам думите „Контекст” и „Аз”, за да представя истинния Бог, който се преживява еднакво от всички – теисти и атеисти. Вижте, ако нашата дефиниция за Бог е толкова тясна, че да разрешава на едни законно да получат преживяване за Бог, а да отрича същата законност на други, тогава правим на себе си и на света лоша услуга. Чети повече

БОГ

Бих искал да знаете кой е и кой не е Бог, за да имате яснота по въпроса и да не губите купища жизнена енергия в желания, надежди, спекулации и спорове. Има много по-конструктивни начини да използвате енергията си.
Човекът е изобретил мощни телескопи, оптически и ред други. Столетия наред вселената е била наблюдавана внимателно и никой не е открил никаква небесна личност там горе. Това означава, че ако Бог е небесна личност, тя живее на извънредно голямо разстояние, прекалено далеч, за да бъде видяна, или Бог не е небесна личност. Чети повече

ТЯЛОТО

Тялото е възможно най-физичното проявление на Контекста. В човешкото тяло се съдържа както силата да се съществува, така и силата да се наблюдава съществуването. За разлика от други физични проявления на Контекста, то притежава уникалната способност да оформя себе си чрез интенция. Тялото е Контекст по извънредно действителен начин и разполага със средства да оформя не само себе си, но и своята околна среда. То дори мисли! Даже мисли на глас Чети повече

ВРЕМЕ

Времето повече от всичко омайва, омагьосва хората на тази планета. То изглежда точно толкова реална част от човешката природа, колкото и самите структури на разсъдъка. Времето се схваща като променлива константа, никога не е едно и също и затова е толкова обаятелно. Разсъдъкът го персонализира и изразходва огромно количество енергия за размисъл над него. Животът на разсъдъка започва и завършва в определени точки от времето. Това е повече от сигурно. Ето защо той прави времето, т.е. от недействителното, нещо крайно действително и създава безброй „чувства” в подкрепа на това становище. Чети повече

ПРИЕМАНЕ

Не вярвайте, че знаете какво значи „приемане”. Възможно е да нямате и най-малко понятие и същевременно да сте убеден, че знаете какво е. Преди да Ви кажа какво е и какво не е приемане, искам да знаете, че то е изходната точка за задоволително преживяване на живота. То дори е единствената изходна точка. Ясно е, че нещо, което не приемате, не може да бъде задоволително. Дори ако има един аспект от живота Ви, който не приемате, в никой случай не можете да бъдете доволен от живота си като цяло. Ако не приемате някоя даденост в живота, значи не сте готов да признаете, че сте причинили нейното преживяване. Чети повече

КОНТЕКСТЪТ КАТО САМОЛИЧНОСТ

 В следващите редове ще дадем краен и истински отговор на въпроса „Кой съм аз?” По темата за самоличността цари голямо объркване. Ще споменем някои от неверните отговори, след което ще се обърнем към верните.
Хората много обичат да бъдат идентифицирани. Още в люлката те получават име, за да го носят през живота си с цел идентификация. Повечето от нас смятат, че името им казва достатъчно за това, което са те. Малко хора стигат дотам да поставят това под въпрос. Почти всеки мъж и всяка жена приема името си като представително за своята самоличност. Чети повече

АЗ-ЪТ

Преди да съм написал каквото и да е за Аз-а (англ. the Self), нека Ви кажа, че това е невъзможно. Поради специфичната си природа Аз-ът не може да бъде описан. За всичко, което мислите, че е „Аз”, можете да бъдете абсолютно сигурен: не е това.
Нищо не може да съществува без пространство, в което да се помещава. Нямам предвид „вакуум”, който също е понятие на разсъдъка за „нещо”. Ние сме свикнали да приемаме за съвсем естествено, че има пространство, в което съществува животът. Чети повече

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

„Просветление“, точно както „любов“ и „отговорност“, е една често криворазбрана дума. Затова бих искал да я изясним, преди да продължим нататък. Много хора мислят, че просветлението е чувство, но това не е вярно. Някои смятат, че то е разбиране, но и това е далеч от истината. В просветлението няма нищо емоционално или интелектуално. Вие не можете да го получите от майка си, нито да го научите в училище. То има нещо общо с любовта, но вероятно не както Вие разбирате тази дума. Чети повече

ОТГОВОРНОСТ

Уместно е да започнем книгата за просветлението с една глава за отговорността. Истинската отговорност е просветление или олекотяване. Грешната отговорност е помрачение или утежнение. Всеки изглежда си мисли, че знае значението на думата „отговорност”. Моят опит показва, че заедно с думата „любов” това е една от най-малко разбираните думи. Така че не е това, което вероятно си мислите.
„Отговорност” е готовността да признаете, че сте авторът на всички свои преживявания – дори и на тези, които не харесвате. Чети повече

Страница 5 от 7« Първа...34567