Страница 1 от 11

ШАМПИОНЪТ НА САМОТНАТА СВОБОДА

Личност прометеева, трудна за класифициране, особено популярна през 20-те и 30-те години на ХХ век, Херман Кайзерлинг (1880-1946 г.), балто-германският аристократ, създателят на Дармщадската школа, е все още непознат и неразбран в днешна Европа, а у нас не е и превеждан. Чети повече

Страница 1 от 11